ცუდი კლიენტი – როგორ შევამჩნიოთ?
June 7, 2018

ISO სტანდარტები ბიზნესისთვის – რატომაა მნიშვნელოვანი?

თქვენ ალბათ გაგიგიათ ISO სტანდარტების შესახებ. მათი დანიშნულებაა მიაწოდოს ინფორმაციას მომხმარებელს, კონკრეტული ორგანიზაციის საქმიანობის და მათი პროდუქციის ხარისხის შესახებ, რაც ISO სერთიფიკატების გაცემის გზით ხორციელდება.

რატომაა აქტუალური ISO სერთიფიკატები ქართული ბიზნესისთვის?

ევროკავშირთან და ჩინეთიდან თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებების გაფორმების კვალდაკვალ, სულ უფრო მეტი ქართული პროდუქტი გადის ექსპორტზე, თუმცა მათ წინაშე ახალი გამოწვევები დგება, მათ შორისაა ხარისხი და მისი დადასტურება.

სწორედ ამ მიზნით ეფექტურად მიღწევის საშუალებაა ISO სერთიფიკატები, რომლებიც ადასტურებენ, როგორც პროდუქციის ხარისხსს, ასევე საწარმოო პროცესის სისწორეს და ეფექტურობას.

ვინ გასცემს ISO სერთიფიკატებს?

ISO სერთიფიკატები გაიცემა, საერთაშორისო და მიუკერძოებელი ორგანოს – The International Organization for Standardization (ISO) მიერ, რაც უზრუნველყოფს მათ მიმართ განსაკუთრებით სანდოობას მთელი მსოფლიოს მასშტაბით.

გაიგეთ მეტი:

ხარისხის სტანდარტები

ISO სერთიფიკატის აღება

სტანდარტების დანერგვა