კეთილსინდისიერი იპოთეკარის დაცვა
September 2, 2016
სესხი და თავდებობა
April 24, 2017

საიტების დამზადება ფინანსების სფეროში

საქართველოს ფინანსურ სივრცეში, ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ ონლაინ სესხბის საიტები, თუმცა 2017 წლის დასაწყისში შესული რეგულაციების შედეგად, ონლაინ სესხის საიტების დამზადება აღარ არის სარფიანი.

მეორე მხრივ, გაჩნდა ახალი შესაძლებლობები, რადგან სესხზე მოთხოვნა არსად არ გამქრალა, მოკლე ვადიანი სესხები გარდაიქმნა შედარებით უფრო გრძელვადიან სესხებად.

ასევე პოპულარული გახდა ე.წ. ავტო ლიზინგის მომსახურება, შესაბამისად გაჩნდა სხვადასხვა ავტო ლიზინგის საიტი.

ამდენად, ბიზნესის კეთება ამ მიმართულებით მაინც სარფიანია, თუ იგი სწორედ არის დაგეგმილი, მთავარი ელემენტი კი ვებ-საიტია, როგორი უნდა იყოს ონლაინ სესხების ვებ საიტი?

1. საიტი უნდა იყოს სწრაფი;

2. საიტი უნდა იყოს SEO ოპტიმიზირებული;

3. ეფექტური კონტენტ მარკეტინგი;

4. პირობები უნდა შეესაბამებოდეს მოქმედ კანონმდებლობას;

5. საიტი უნდა იყოს ტექნიკურად გამართული.

და ა.შ.