April 24, 2016

ხანდაზმულობის ცნება

ხანდაზმულობის ცნება და ფუნქციები რა არის ხანდაზმულობა ? ხანდაზმულობა არის ვადა, რომლის განმავლობაში, გამსესხებელს შეუძლია მოითხოვოს თავისი უფლების იძულებითი განხორციელება ან დაცვა, სასამართლოს ან სხვა უფლებამოსილი ორგანოსადმი მიმართვის გზით. მაგ: „A”-ს უნდა დაებრუნებინა „B”-სგან აღებული სესხი – 1000 ლარის ოდენობით 2016 წლის 10 მაისს, მან სესხი არ დააბრუნა…
April 15, 2016

სესხის პროცენტის შემცირება

სესხის პროცენტის შემცირება წარმოგიდგენთ საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილებას საქმეზე N2/8039-14, რომელიც ეხება ფიზიკურ პირებს შორის დადებული სესხის პროცენტის შემცირებას. საქალაქო სასამართლომ ნაწილობრივად ბათილად სცნო, მხარეთა მიერ განსაზღვრული სესხის საპროცენტო განაკვეთი, ნაცვლად ყოველთვიური 5%-ისა, რაც წლიური პროცენტის სახით შეადგენს 60%, მოპასუხეს დაეკისა წლიური 9% ანაზღაურება(ყოველთვიური 0,75%). სასამართლომ განმარტა, რომ „გარიგება ან მისი…
March 24, 2016

ხანდაზმულობის ვადის შეჩერება

ხანდაზმულობის ვადის შეჩერება ხანდაზმულობის ვადის შეჩერების პერიოდში გასული დრო ხანდაზმულობის ვადაში არ ჩაითვლება,[1] თუმცა ხანდაზმულობის ვადის ათვლის მომენტიდან, ხანდაზმულობის შეჩერების მომენტამდე არსებული დროის პერიოდი გაითვალისწინება ხანდაზმულობის ვადის გამოსათვლელად. მაგ: „A”-ს მოთხოვნის ხანდაზმულობის ვადის ათვლა დაიწყო 2015 წლის 10 მარტიდან. ხანდაზმულობის ვადის დენა შეჩერდა, 2018 წლის 10 იანვარს, ორი…
March 7, 2016

როგორ შევარჩიოთ ყველაზე მისაღები ონლაინ სესხი?

როგორ შევარჩიოთ ყველაზე მისაღები ონლაინ სესხი? როდესაც ფული სასწრაფოდ გჭირდებათ და თანხას ვერ სესხულობთ, ვერც ოჯახის წევრისგან და ვერც მეგობრისგან, საუკეთესო გამოსავალი ონლაინ სესხის აღებაა, თუმცა არა ყოველთვის. ონლაინ სესხის აღება მხოლოდ მაშინაა ეფექტური, როდესაც თქვენ მას იღებთ გააზრებულად, რაციონალური მიზნობრიობით და სრული შესაძლებლობა გაქვთ დააბრუნოთ აღებული სესხის…
January 13, 2016

რჩევები ფინანსების ეფექტიანი მართვის შესახებ

რჩევები ფინანსების ეფექტიანი მართვის შესახებ სანამ სწრაფ სესხს მოითხოვთ, თქვენ ჯერ კიდევ გაქვთ შანსი ყველაფერი ისე მოაგვაროთ, რომ არ დაგჭირდეთ კრედიტორების დახმარება. ქვემოთ მოცემული 11 რჩევის გათვალისწინებით, თქვენ შეგიძლიათ ისწავლოთ თქვენი ფინანსური რესურსების გაცილებით ეფექტური გამოყენება, ისე, რომ მხოლოდ უკიდურეს სიტუაციაში მიმართოთ სესხის აღებას მესამე პირებისგან, როგორც სწრაფ…
January 13, 2016

უსაფრთხოა თუ არა სწრაფი ონლაინ სესხები?

უსაფრთხოა თუ არა სწრაფი ონლაინ სესხები? ბევრი ადამიანი, რომელიც განაცხადს სწრაფ ონლაინ სესხზე აკეთებს დაინტერესებულია, არის თუ არა უსაფრთხო ამ ტიპის სესხი. შიში, რომ მათი პერსონალური მონაცემები არასასურველ ხელში აღმოჩნდება საფუძველს მოკლებულია და ამის დასაბუთებას იხილავთ აღნიშნულ სტატიაში. იგივე ითქმის აღნიშნული კომპანიების ვალდებულებაზე, განმცხადებელს მიაწოდონ სწრაფ სესხთან დაკავშირებული…
January 12, 2016

ვივუსის სესხი- 5 რამ რაც უნდა იცოდეთ

ვივუსის სესხი – 5 რამ რაც უნდა იცოდეთ „4Finance“ ჯგუფის ერთ-ერთი საუკეთესო საერთაშორისო ფილიალი „ვივუსის ონლაინ სესხი“, როგორც საიმედო პარტნიორი, რომელიც მზად არის თავისი კლიენტების ნებისმიერი ფინანსური პრობლემა მოაგვაროს სწრაფად და ყველაზე მოსახერხებელი გზით. ვივუსი დიდი საერთაშორისო გამოცდილების მქონე კომპანიაა (3,8 მილიონამდე კმაყოფილი მომხმარებელი). ის მზადაა დაეხმაროს ნებისმიერ…
January 11, 2016

რჩევები ონლაინ სესხის აღებისას

რჩევები ონლაინ სესხის აღებისას როდესაც რთულ ფინანსურ მდგომარეობაში ხართ, ერთ-ერთი მარტივი გამოსავალი სწრაფი ონლაინ სესხებია. ისინი ადვილად ხელმისაწვდომია, არ საჭიროებენ ბევრ დოკუმენტს, მათი მიღება უმარტივესად და სწრაფად არის შესაძლებელი ინტერნეტის მეშვეობით. სწრაფი ონლაინ სესხის აღების მომენტში თქვენ თავიდანვე იცით რამდენის გადახდა მოგიწევთ და როდის, გარდა ამისა, ფულის მიღება…
December 5, 2015

რა არის მოვალეთა რეესტრი?

რა არის მოვალეთა რეესტრი? მოვალეთა რეესტრი არის მონაცემების ელექტორნული ბაზა, იმ ფიზიკურ და იურიდიულ პირთა შესახებ, რომელთაც მიმართაც დაწყებულია აღსრულების პროცესი, ფულად ვალდებულებასთან დაკავშირებით. პირი მოვალეთა რეესტრში შეიტანება დაუყოვნებლივ, მას შემდეგ,რაც მის წინააღმდეგ დაიწყება სააღსრულებო წარმოება. რეესტრში რეგისტრაცია არ ათავისუფლებს პირს ფულადი ვალდებულების შესრულებისგან. რეესტრის მონაცემები საჯაროა, აღსრულების…
February 21, 2015

კვლევებმა დაადგინეს – რატომ ურჩევნიათ ქართველებს სწრაფი ონლაინ სესხები?

რატომ ურჩევნიათ ქართველებს სწრაფი ონლაინ სესხები? ფინანსურმა პორტალმა topsesxi.com -მა ამ წლის თებერვალში ჩაატარა კვლევები, რომელთა მიზანი იყო ქართველების ცნობიერების დონის განსაზღვრა არასაბანკო სესხების სფეროში და იმის დადგენა, თუ რატომ ამჯობინენდნენ ქართველები საბანკო სესხის აღებას, სწრაფ ონლაინ სესხებს. „მომხმარებლის აზრი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, იგი ჩვენს პორტალზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის…