July 2, 2019

სოციალური მედიის როლი ბიზნესში

სოციალური მედიის როლი ბიზნესში ნათელია, რომ სოციალური მედიის როლი ბიზნესში ყოველწლიურად იზრდება. მოცემულ სტატიაში არ ვისაუბრებთ აღნიშნული ტენდენციის მიზეზებზე, ჩვენი მიზანია განვიხილოთ ის სარგებელი, რაც სოციალურ მედიას მოაქვს ქართული ბიზნესისთვის დღეს. წარმოგიდგიენთ 5 მიზეზს, თუ რატომაა სოციალური მედია მნიშვნელოვანი ნებისმიერი ტიპის და ფორმის ბიზნესისთვის საქართველოში და რატომ ღირს […]
July 1, 2019

ISO სტანდარტები ბიზნესისთვის

ISO სტანდარტები ბიზნესისთვის – რატომაა მნიშვნელოვანი? თქვენ ალბათ გაგიგიათ ISO სტანდარტების შესახებ. მათი დანიშნულებაა მიაწოდოს ინფორმაციას მომხმარებელს, კონკრეტული ორგანიზაციის საქმიანობის და მათი პროდუქციის ხარისხის შესახებ, რაც ISO სერთიფიკატების გაცემის გზით ხორციელდება. რატომაა აქტუალური ISO სერთიფიკატები ქართული ბიზნესისთვის? ევროკავშირთან და ჩინეთიდან თავისუფალი სავაჭრო ხელშეკრულებების გაფორმების კვალდაკვალ, სულ უფრო მეტი […]
October 27, 2018

ოქროს გაყიდვა – საუკეთესო პირობებით?

ოქროს გაყიდვა – საუკეთესო პირობებით? ბევრ ოჯახში, დროთა განმავლობაში, ძველი სამკაულები, ოქროს მონეტები და ძვირფასი ლითონების სხვა ნაკეთობები ნელ-ნელა გროვდება. დიდი შანსია  წლები ისე გავიდეს, რომ მათი არსებობის შესახებ არც კი გაგახსენდეთ. ეკონომიკური კრიზისის პირობებში ბევრმა ადამიანმა გადაწყვიტა ასეთი ნივთების გაყიდვის გზით დამატებითი შემოსავლის მიღება. თუ ოქროს ჩაბარება […]
October 1, 2018

მცირე მეწარმე & მიკრო მეწარმე

მცირე მეწარმე & მიკრო მეწარმე მციერე მეწარმე თუ მიკრო მეწარმე? ასეთი შეკითხვით ხშირად მოგვმართავენ, ამიტომაც ამ სტატიაში გვსურს დეტალურად მიმოვიხილოთ ის თავისებურებები, რომელიც თითოეულ საგადასახადო რეჟიმს გააჩნია. ზოგადი ინფორმაცია ორივე სტატუსის მატარებელი შეიძლება იყოს მხოლოდ ფიზიკური პირი. იურიდიული პირი ვერ გახდება, ვერც მცირე და ვერც მიკრო მეწარმე. ეს […]
October 1, 2018

აღსრულების შეჩერება

აღსრულების შეჩერება – საფუძვლები აღსრულების შეჩერება შეუძლია, როგორც სასამართლოს, ისე აღსრულების ბიუროს, კანონით განსაზღვრული საფუძვლების არსებობისას. აღსრულების შეჩერების საფუძვლები ამომწურავად არის განსაზღვრული კანონმდებლობაში. სასამართლო მიერ აღსრულების შეჩერების საფუძვლები: მოვალე იურიდიული პირის ლიკვიდაციისას – მისი უფლებამონაცვლის დადგენამდე, თუ სასამართლოს მიერ განსაზღვრული სამართლებრივი ურთიერთობით დაიშვება უფლებამონაცვლეობა; მოვალის მხარდაჭერის მიმღებად ცნობის […]
October 1, 2018

ყადაღა მოძრავ ქონებაზე

ყადაღა მოძრავ ქონებაზე მოძრავ ქონებაზე ყადაღის დადება ნიშნავს მოვალის ქონების აღწერას, მესაკუთრისათვის ქონების განკარგვის – ნებისმიერი ფორმით გასხვისების, დაგირავების, მასზე ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულებების დადების – აკრძალვის გამოცხადებას ან/და ქონების შესანახავად გადაცემას. ბათილია ნებისმიერი გარიგება ყადაღადადებულ მოძრავ ნივთებზე. მაგ: ყადაღადადებული მოძრავი ნივთის გაყიდვა და დაგირავება. ასეთი გარიგებები იქნება […]
August 2, 2018

შავია სია – როგორ ამოვეწეროთ?

შავია სია – როგორ ამოვეწეროთ? „შავი სია“ ოფიციალური ტერმინი არ არის, ეს არის მდგომარეობა, როდესაც თქვენი საკრედიტო ისტორია არის ნეგატიური. ამდენად, როდესაც ვსაუბრობთ “შავი სიიდან ამოწერაზე”, რეალურად ვგულისხმობთ საკრედიტო ისტორიის ნეგატიური სტატუსის, პოზიტიურით ჩანაცვლებას. ვადაგადაცილებული სესხის დაფარვიდან 5 წლის შემდეგ, ამ სესხის შესახებ ჩანაწერი იშლება. რაც შეეხება იმ […]
August 1, 2018

საკრედიტო ისტორია – რა არის საკრედიტო ისტორია ?

რა არის საკრედიტო ისტორია ? თუ კი აღებული გაქვთ თუნდაც ერთ სესხი, ყოფილხართ თავდები, ან თანამსესხებელი, აუცილებლად გექნებათ საკუთარი საკრედიტო ისტორია . საკრედიტო ისტორია არის დოკუმენტი, რომელშიც განისაზღვრება თქვენი საკრედიტო ქცევა, მასში განსაზღვრულია ყველა საკრედიტო პროდუქტი და ორგანიზაცია, რომელთანაც გქონიათ შეხება. ასევე კრედიტის ისტორია მოიცავს თითოეული თქვენი სესხის […]
June 21, 2018

ავტო ლიზინგი – რას წარმოადგენს?

ავტო ლიზინგი – რას წარმოადგენს? ავტო ლიზინგი ერთ-ერთი პოპულარული სერვისია საქართველოში, რასაც ფინანსური ორგანიზაციები აქტიურად სთავზობენ მომხმარებელს. მართალია ავტომობილის ქონა კომფორტულია, თუმცა მეორე მხრივ, მისი შეძენა საჭიროებს გარკვეულ თანხებს, რაც მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის პრობლემას წარმოადგენს. ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ რამდენად ხელსაყრელია ავტო ლიზინგის მომსახურება და რა რისკები ახლავს […]
June 7, 2018

ცუდი კლიენტი – როგორ შევამჩნიოთ?

ცუდი კლიენტი – როგორ შევამჩნიოთ? ზოგჯერ მნიშვნელობა არ აქვს, რას და როგორ აკეთებთ, კლიენტს არ მოსწონს და ითხოვს მეტს. ეს არის ცუდი კლიენტის ტიპიური მაგალითი, თუმცა არსებობს სხვა ნიშნები, რომლებიც გამოარჩევთ ასეთ კლიენტებს, წინანმდებარე სტატიაში სწორედ ამ ნიშნებზე ვისაუბრებთ: დაუფასებლობა „მეც შემიძლია გაკეთება, მაგრამ ფოტოშოპი არ ვიცი“ “მარტივია, […]