ახალი რეგულაციები სესხებზე – რა გავლენას იქონიებს?
April 11, 2018
საკრედიტო ისტორია – რა არის საკრედიტო ისტორია ?
August 1, 2018

ავტო ლიზინგი – რას წარმოადგენს?

ავტო ლიზინგი ერთ-ერთი პოპულარული სერვისია საქართველოში, რასაც ფინანსური ორგანიზაციები აქტიურად სთავზობენ მომხმარებელს.

მართალია ავტომობილის ქონა კომფორტულია, თუმცა მეორე მხრივ, მისი შეძენა საჭიროებს გარკვეულ თანხებს, რაც მოსახლეობის დიდი ნაწილისთვის პრობლემას წარმოადგენს.

ამ სტატიაში განვიხილავთ, თუ რამდენად ხელსაყრელია ავტო ლიზინგის მომსახურება და რა რისკები ახლავს მას თან.

ავტო ლიზინგის არსი

რეალურად, ეს არის სესხი, რომელიც გაიცემა მომხმარებელზე ავტომობილის შეძენის მიზნით.

ავტო ლიზინგი არის დაფინანსების წყარო ავტომობილის შესაძენად, რომლის დროსაც სალიზინგო კომპანია ყიდულობს ავტომობილს თქვენთვის, ხოლო სანაცვლოდ თქვენ უხდით მას ყოველთვიურად სესხის თანხას.

აღნიშნული სერვისი დაგეხმარებათ იმ შემთხვევაში, როდესაც ფული გაკლდებათ სასურველი მანქანის შესაძენად, თუმცა სანამ გადაწყვეტთ ლიზინგის მომსახურების მიღებას, კარგად დაფიქრდით, რამდენად შეძლებთ ყოველთვიური შენატანების განხორციელებას.

სალიზინგო მომსახურებით სარგებლობა შეგიძლიათ როგორც ბანკებში, ისე ცალკეულ სალიზინგო კომპანიებში.

სესხის თანხა განისაზღვრება თქვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე, ავტომობილის შეძენის დროს.

სალიზინგო სესხი, არაფრით განსხვავდება ჩვეულებრივი სესხისგან, გარდა იმისა, რომ განსაზღვრულია მისი მიზნობრიობა – ავტომობილის შეძენა, სხვა მიზნით ასეთ სესხს ვერ გამოიყენებთ.

სხვა ტიპის კრედიტების მსგავსად, ლიზინგის შემთხვევაშიც, ფარავთ როგორც ძირ თანხას, ასევე პროცენტს.