ყველაფერი ფინანსების შესახებ

contract

სესხები

მიიღე ინფორმაცია სესხებთან დაკავშირებული სამართლებრივი საკითხების შესახებ


profits

ფინანსების მართვა

მიიღე ინფორმაცია საკუთარი ფინანსების ეფექტურად მართვის შესახებ

dollar

შრომითი საკითხები

მიიღე ინფორმაცია შენი შრომითი უფლებებებისა და მოვალეობის შესახებ

ჩვენი სტატიები

April 24, 2017

სესხი და თავდებობა

სესხი და თავდებობა თავდებობის საფუძველზე გამსესხებელი უფლებამოსილია თავისი მოთხოვნა დაიკმაყოფილოს არა მხოლოდ მსესხებლისგან, არამედ მესამე პირის – თავდებისგანაც. მაგ: A-მ ისესხა B-სგან ხუთი ათასი ლარი. A-ს მეგობარმა C-მ დადო თავდებობის ხელშეკრულება B-სთან და იკისრა A-ს თავდებობა. ამ შემთხვევაში A და B-ს შორის დადებული სესხის ხელშეკრულება წარმოადგენს ძირითად ხელშეკრულებას, რომლიდან […]
March 25, 2017

საიტების დამზადება ფინანსების სფეროში

საიტების დამზადება ფინანსების სფეროში საქართველოს ფინანსურ სივრცეში, ყველაზე დიდი პოპულარობით სარგებლობდნენ ონლაინ სესხბის საიტები, თუმცა 2017 წლის დასაწყისში შესული რეგულაციების შედეგად, ონლაინ სესხის საიტების დამზადება აღარ არის სარფიანი. მეორე მხრივ, გაჩნდა ახალი შესაძლებლობები, რადგან სესხზე მოთხოვნა არსად არ გამქრალა, მოკლე ვადიანი სესხები გარდაიქმნა შედარებით უფრო გრძელვადიან სესხებად. ასევე პოპულარული […]
September 2, 2016

კეთილსინდისიერი იპოთეკარის დაცვა

კეთილსინდისიერი იპოთეკარის დაცვა წინამდებარე სტატიაში საუბარი იქნება კეთილსინდისიერი იპოთეკარის ცნებასა და მისი უფლებების დაცვის შესახებ.  იხ. ასევე სტატია – რა არის იპოთეკა. ვინ არის კეთილსინდისიერი იპოთეკარი? კეთილსინდისიერი იპოთეკარი არის პირი, რომელმაც უძრავ ქონებაზე შეიძინა იპოთეკის უფლება, ისე რომ არ იცოდა უძრავი ქონების უფლებრივი ნაკლის შესახებ. მაგალითი N-1: „A”-ს […]
August 6, 2016

როგორ უნდა მოიქცეთ სესხის ამომღებ კომპანიებთან ურთიერთობისას?

როგორ უნდა მოიქცეთ სესხის ამომღებ კომპანიებთან ურთიერთობისას? არსებული პრაქტიკის მიხედვით, სესხის ამომღები კომპანიის წარმომადგენლები, რომლებიც ძირითადად ძალოვანი სტრუქტურების ყოფილი თანამშრომლები არიან, უკავშირდებიან პრობლემურ კლიენტებს და ერთგვარ შანტაჟს მიმართავენ მათ წინააღმდეგ, ემუქრებიან სასამართლოთი, ქონების გაყიდვით და ათასგვარი პრობლემის შექმნით, რის შემდეგაც შეშინებული კლიენტი შედის მათთან გარიგებაში და ზეპირი შეთანხმების […]